Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav je največja zavarovalnica za avtomobilska zavarovanja v Sloveniji, kakor tudi za veliko drugih zavarovanj, saj je največja zavarovalnica po pobrani premiji.

Avtomobilska zavarovanja pri zavarovalnici Triglav predstavljajo velik delež premije. Kot se za največjo zavarovalnico spodobi, je močno prisotna v vseh oblikah medijev, kjer še posebej izpostavljajo svoje ugodnosti za avtomobilska zavarovanja.

Nekatere ugodnosti pri zavarovalnici Triglav:

 • paketni popusti do 17% na avtomobilska zavarovanja
 • 10% popust za mlade družine
 • popust za izkušene voznike
 • popust za več avtomobilov v družini

Kasko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav

Splošno kasko zavarovanje

Splošno kasko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav zajema kritja zaradi škode, ki nastane:

 • v prometu: prometna nesreča, trženje, padec ali udarec kakega predmeta, …
 • zaradi drugih oseb: manifestacije in demonstracije ter nasilno ali objestno dejanje
 • drugi dogodki: pomoč ponesrečenim osebam, padec zračnega plovila, …

Splošno kasko zavarovanje zajema tudi avtomobilsko asistenco.

Delne kasko kombinacije

Z dodatnimi kasko kombinacija lahko zavarujemo še nekatere nevarnosti, ki niso krite pri Splošnem kasko zavarovanju ali jih želimo dodatno zavarovati. Pri zavarovalnici Triglav lahko sklenete naslednje delne kasko kombinacije:

 • K – kraja
 • B – naravne in elementarne nesreče
 • D – divjad in domače živali
 • E – stekla
 • J – zunanja svetlobna telesa in ogledala
 • P – parkirišče
 • I – nadomestno vozilo

Delne kasko kombinacije (razen kraje) lahko sklenete tudi brez Splošnega kaska.

Preverite tudi druge zavarovalnice za avtomobilska zavarovanja.

Izračun za avtomobilsko zavarovanje je na prvi strani.