Kasko zavarovanje pri Generali zavarovalnici

Pri zavarovalnici Generali lahko sklenete različne oblike ali kombinacije kasko zavarovanja. Tako si lahko vsak oblikuje takšno kasko zavarovanje, ki mu najbolj ustreza.

Polno kasko zavarovanje

Osnova pri Generali kasko zavarovanju je polni kasko, ki mu lahko priključite tudi nekatere kombinacije in s tem povečate število kritij. Polni kasko zajema naslednja kritja: prometna nezgoda, potres, padec ali udarec kakega predmeta, požar, vihar, toča, snežni plaz, eksplozijo , razen jedrske eksplozije, nenadno zunanje toplotno delovanje ali kemično delovanje, direkten udar strele, zemeljski plaz, padec zračnega vozila, zlonamerna ali objestna dejanja tretjih oseb, poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči ponesrečencem v nesreči, poplava, namerna poškodovanja zavarovanih stvari, zaradi preprečitve večje škode, škodo pri demonstracijah ali manifestacijah.

Delne kasko kombinacije

Polnemu kasku lahko dodate tudi delne kombinacije. Zraven standardnih delnih kombinacij za stekla, ogledala, svetlobna telesa, dvijad in škodo na parkirišču je pri kasko zavarovanju pogosto zavarovanje tudi proti kraji vozila.

Zraven tega zavarovalnica Generali ponuja tudi zavarovanje proti kraji ključev in registrskih tablic, ki zajema menjavo ključavnice, izdelavo novih tablic in osebnih dokumentov.

Ena izmed bolj poznanih ugodnosti pri Generaliju je tudi vrnitev dela kasko premije, če v zavarovalnem letu niste imeli škode. V tem primeru dobite vrnjeno 10% premije za kasko zavarovanje.