Zavarovalnica Generali

Zavarovalnica Generali je peta največja zavarovalnica po tržnem deležu v Sloveniji. Če pa upoštevamo samo neživljenjski del zavarovanja, se nahaja na sedmem mestu in je tik za zavarovalnico Tilia.

Zraven avtomobilskih zavarovanj, ki jih bomo opisali na strani, ima Zavarovalnica Generali v svoji ponudbi tudi vsa druga zavarovanja: življenjska, premoženjska, turistična in druge.

Avtomobilska zavarovanja

Generali zavarovalnica je prepoznavna po raznih akcijah in oglaševanju, ki ga lahko opazimo v vseh medijih. S stalnimi akcijami na avtomobilska zavarovanja se trudijo pridobiti nove stranke, kar jim v zadnjih letih tudi zelo dobro uspeva, saj se njihov tržni delež pri avtomobilskih zavarovanjih konstantno povečuje.

Za avtomobilska zavarovanja imajo kar nekaj ugodnosti: obstoječi zavarovanci dobijo 5% višji popust za varne voznike, v primeru, da ne koristite kasko zavarovanja, dobite 10% kasko zavarovanja vrnjenega, premijske razrede 1, 2 in 3 pri avtomobilski odgovornosti, popuste za varne in izkušene voznike, posebni popust, če avtomobilsko zavarovanje plačate v enkratnem znesku in še nekatere druge.

Kasko zavarovanje pri Generali zavarovalnici

Tudi pri kasko zavarovanju imajo raznoliko ponudbo, ki jo lahko prilagajate svojim potrebam in željam. Polno kasko zavarovanje zajema veliko nevarnosti, nekatere druge pa lahko dodamo tudi z različnimi kasko kombinacijami.

Kasko kombinacije pri Generaliju:

  • kraja
  • parkirišče
  • steklo
  • ogledala in svetlobna telesa
  • divjad
  • nadomestno vozilo
  • požar
  • kraja ključev in registrskih tablic

Kombinacije kraja, nadomestno vozilo in kraja ključev in registrskih tablic lahko sklenete samo v primeru, če sklenete polno kasko zavarovanje, druge delne kombinacije pa lahko sklenete tudi brez tega.

Zraven avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanja lahko sklenete tudi dodatno nezgodno zavarovanje, odkup prve škode in avtomobilsko asistenco. Generali pri avtomobilski asistenci sodeluje z Europ Assistance. S sklenitvijo odkupa prve škode pa v primeru škode na AO ali kasko zavarovanju ne izgubite bonusa.

Na tej strani ste tako izvedeli nekaj osnovnih informacij o avtomobilskih zavarovanjih pri zavarovalnici Generali. Preverite tudi druge zavarovalnice za avtomobilska zavarovanja, kot so: Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica ali Zavarovalnica Maribor.

V sklopu naše strani vam lahko izdelamo tudi izračun za avtomobilsko zavarovanje. Pri tem lahko na enostaven izračun preverite ceno za zavarovanje v primeru, da imate podaljšanje zavarovanja ali kupujete nov avto in vas zanima, koliko bi bila cena.

Izračun za avtomobilska zavarovanja najdete na prvi strani, kjer je tudi več informacij o izračunu.